powrót na --> http://tomek.zozlak.org

Bazy danych rejestru TERYT: TERC i SIMC

Przy pomocy tej strony możesz uzyskać informacje zawarte w bazach danych rejestru TERYT: TERC i SIMC prowadzonych i udostępnianych przez GUS.

TERC jest bazą danych jednostek podziału administracyjnego w Polsce (województwa, powiaty, gminy).

SIMC jest bazą danych miejscowości w Polsce.

Od 27 lipca 2009 r. strona pracuje w oparciu o SQLową bazę danych, a nie pliki tekstowe .csv (bazę, jak i wcześniej .csv-y tworzę są na podstawie plików.xml udostpnianych przez GUS). Ogromnie zwiększyło to szybkość działania, jak również pozwoliło na wprowadzenie nowych możliwość wyszukiwania.

Można szukać według nazwy miejscowości - zaimplementowana jest również skromna obsługa wyrażeń regularnych (patrz niżej) - według kodu TERYT, SYMPOD lub SYM (kod należy po prostu wpisać zamiast nazwy jednostki/miejscowości). Chwilowo nie udostępniam możliwości swobodnego sortowania wyników, ani ograniczenia zakresu terytorialnego wyszukiwania, z czego można skorzystać na stronie GUSu (za to moje przeglądarka wyszukuje na wszystkich poziomach podziału jednocześnie).

Można wybrać, wg stanu rejestrów na który rok chce sie wyszukiwać (póki co wstecz tylko do 2009 r.).

Jeżeli poszukujesz rejestrów TERYT (tylko TERC i/lub SIMC) w formie plików .csv (czyli, ogólnie rzecz biorąc, tabelki), a nie .xml, jak (moim zdaniem kompletnie bez sensu) udostępnia je GUS, napisz do mnie (mail poniżej).

Wykaz zmian w rejestrze TERC w latach 1999-2017, utworzony dosyć pracowicie dzięki temu, co daje się wyłuskać z BDLu. Został on wzbogacony o dwa bonusy: informacje o przynależności gmin do obszarów metropolitalnych wg delimitacji zaproponowanej w opracowaniu EUROREGu z 2009 r. oraz informacje o przynależności gmin do zaborów (pierwotne źródło i metodologia przygotowania danych niestety nieznane). Dwa pliki tekstowe separowane tabulacją, kodowanie UTF-8 (bez BOM).

Tomek Żółtak
mój mail

Aktualność użytej bazy: 01.01.2017

Wpisz nazwy szukanych miejscowości/jednostek i/lub kody (TERYT, SYMPOD, SYM) oddzielone przecinkami.

1) Nazwy województw i powiatów muszą być wpisane w formie przymiotnikowej, np. "podkarpackie", "radomski", z wyjątkiem miast na prawach powiatu, np. "Radom"). Uwaga, mogą istnieć analogicznie się nazywające powiaty ziemski i grodzki, np. powiat radomski (ziemski) i powiat Radom (miasto).

2) Kody TERYT województw "jednocyfrowych" mogą być wprowadzane tak w formie z zerem wiodącym jak i bez.

3) Kody województw i powiatów muszą być dopełnione (po prawej) zerami do długości pięciu/sześciu cyfr.
Opcje wyszukiwania:
wyszukaj w: kolejność sortowania wyników:
wyszukaj wg stanu na dzień:
Wyszukiwanie (trochę bardziej) zaawansowane:

Domyślnie wyszukiwanie działa w sposób dokładny - zwrócone zostaną tylko te miejscowości/jednostki administracyjne, których nazwa pokrywa się z  wpisaną (w praktyce, z dokładnością do wielkości liter :) ) Korzystając z faktu, że wyszukiwarka stoi na SQLowej bazie danych wprowadziłem jednak nowe możliwości wyszukiwania. Realizuje się to poprzez poprzedzenie zapytania znakiem specjalnym. Poniżej spis dostępnych możliwości.

Aby wyszukać miejscowości/jednostki administracyjne, których nazwa:

1) zaczyna się od zadanego ciągu znaków: poprzedzić ciąg znaków znakiem '[', np. '[War' - znajdzie miejscowości takie jak Warszawa, czy Warszyn;

2) kończy się na zadany ciąg znaków: poprzedzić ciąg znaków znakiem ']', np. ']ówka' - znajdzie miejscowości takie jak Warszówka, czy Wartówka;

3) zawiera zadany ciąg znaków gdziekolwiek w nazwie: poprzedzić ciąg znaków znakiem '*', np. '*ice-Po' - znajdzie miejscowości takie jak Dzierzkowice-Podwody, czy Warszewice-Polesie;

4) zawiera zadany ciąg znaków gdziekolwiek w nazwie - wersja 2.: j.w., ale przy szukaniu nie rozróżnia spacji od '-': poprzedzić ciąg znaków znakiem '^', np. '^ice-Po' - znajdzie miejscowości takie jak Dzierzkowice-Podwody, czy Warszewice-Polesie, ale również Biskupice Podgórne czy Domaniewice Poduchowne;

5) zawiera zadany ciąg znaków jako człon nazwy: poprzedzić ciąg znaków znakiem '_', np. '_Skarżysko' - znajdzie miejscowości takie jak Skarżysko-Kamienna, czy Skarżysko Książęce; Uwaga, jeśli po znaku '_' wpisanych zostanie kilka wyrazów (oddzielonych od siebie spacjami), to zwrócone zostaną wszystkie miejscowości/jednostki administracyjne, które zawierają w nazwie wszystkie podane człony, bez względu na ich kolejność w nazwie (do szukania z zachowaniem kolejności można posłużyć się '^').

W ramach jednego zapytania można wpisać wiele szukanych nazw (ciągów znaków) nawet jeśli stosuje się w nich ww. oznaczenia, jednak do każdego z szukanych ciągów znaków (oddzielanych od siebie przecinkami) można zastosować tylko jedno z ww. oznaczeń.

Osobiście uważam, że dostępne opcje to "aż za dużo i powinno wystarczyć każdemu" ;), ale gdyby ktoś z używających tej strony miał jakieś dręczące go postulaty w kwestii zwiększenia możliwości wyszukiwania, to proszę o kontakt.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.1 Strict powered by PHP powered by PostgreSQL
powrót na --> http://tomek.zozlak.org
Ta strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczek) do tworzenia statystyk odwiedzin. Strona nie zbiera informacji identyfikujących użytkowników.