powrót na --> http://tomek.zozlak.org

Bazy danych rejestru TERYT: TERC i SIMC

Przy pomocy tej strony możesz uzyskać informacje zawarte w bazach danych rejestru TERYT: TERC i SIMC prowadzonych i udostępnianych przez GUS (kiedyś była bardziej potrzebna niż dziś, gdy GUS udostępna dane z tego rejestru w najróżniejszych możliwych formach).

TERC jest bazą danych jednostek podziału administracyjnego w Polsce (województwa, powiaty, gminy).

SIMC jest bazą danych miejscowości w Polsce.

Od 27 lipca 2009 r. strona pracuje w oparciu o SQLową bazę danych, a nie pliki tekstowe .csv (bazę, jak i wcześniej .csv-y tworzę są na podstawie plików.xml udostpnianych przez GUS). Ogromnie zwiększyło to szybkość działania, jak również pozwoliło na wprowadzenie nowych możliwość wyszukiwania.

Można szukać według nazwy miejscowości - zaimplementowana jest również skromna obsługa wyrażeń regularnych (patrz niżej) - według kodu TERYT, SYMPOD lub SYM (kod należy po prostu wpisać zamiast nazwy jednostki/miejscowości).

Można wybrać, wg stanu rejestrów na który rok chce sie wyszukiwać (póki co wstecz tylko do 2009 r.).

Wykaz zmian w rejestrze TERC w latach 1999-2021, utworzony dosyć pracowicie dzięki temu, co daje się wyłuskać z BDLu. Został on wzbogacony o kilka bonusów: informacje o przynależności gmin do europejskich funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA), Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obszarów metropolitalnych wg delimitacji zaproponowanej w opracowaniu EUROREGu z 2009 r. oraz informacje o przynależności gmin do zaborów (pierwotne źródło i metodologia przygotowania danych niestety nieznane). Dwa pliki tekstowe separowane średnikiem, kodowanie UTF-8 (bez BOM).

Tomek Żółtak
mój mail

Aktualność użytej bazy: 05.01.2021

Wpisz nazwy szukanych miejscowości/jednostek i/lub kody (TERYT, SYMPOD, SYM) oddzielone przecinkami.

1) Nazwy województw i powiatów muszą być wpisane w formie przymiotnikowej, np. "podkarpackie", "radomski", z wyjątkiem miast na prawach powiatu, np. "Radom"). Uwaga, mogą istnieć analogicznie się nazywające powiaty ziemski i grodzki, np. powiat radomski (ziemski) i powiat Radom (miasto).

2) Kody TERYT województw "jednocyfrowych" mogą być wprowadzane tak w formie z zerem wiodącym jak i bez.

3) Kody województw i powiatów muszą być dopełnione (po prawej) zerami do długości pięciu/sześciu cyfr.
Opcje wyszukiwania:
wyszukaj w: kolejność sortowania wyników:
wyszukaj wg stanu na dzień:
Wyszukiwanie (trochę bardziej) zaawansowane:

Domyślnie wyszukiwanie działa w sposób dokładny - zwrócone zostaną tylko te miejscowości/jednostki administracyjne, których nazwa pokrywa się z  wpisaną (w praktyce, z dokładnością do wielkości liter :) ) Korzystając z faktu, że wyszukiwarka stoi na SQLowej bazie danych wprowadziłem jednak nowe możliwości wyszukiwania. Realizuje się to poprzez poprzedzenie zapytania znakiem specjalnym. Poniżej spis dostępnych możliwości.

Aby wyszukać miejscowości/jednostki administracyjne, których nazwa:

1) zaczyna się od zadanego ciągu znaków: poprzedzić ciąg znaków znakiem '[', np. '[War' - znajdzie miejscowości takie jak Warszawa, czy Warszyn;

2) kończy się na zadany ciąg znaków: poprzedzić ciąg znaków znakiem ']', np. ']ówka' - znajdzie miejscowości takie jak Warszówka, czy Wartówka;

3) zawiera zadany ciąg znaków gdziekolwiek w nazwie: poprzedzić ciąg znaków znakiem '*', np. '*ice-Po' - znajdzie miejscowości takie jak Dzierzkowice-Podwody, czy Warszewice-Polesie;

4) zawiera zadany ciąg znaków gdziekolwiek w nazwie - wersja 2.: j.w., ale przy szukaniu nie rozróżnia spacji od '-': poprzedzić ciąg znaków znakiem '^', np. '^ice-Po' - znajdzie miejscowości takie jak Dzierzkowice-Podwody, czy Warszewice-Polesie, ale również Biskupice Podgórne czy Domaniewice Poduchowne;

5) zawiera zadany ciąg znaków jako człon nazwy: poprzedzić ciąg znaków znakiem '_', np. '_Skarżysko' - znajdzie miejscowości takie jak Skarżysko-Kamienna, czy Skarżysko Książęce; Uwaga, jeśli po znaku '_' wpisanych zostanie kilka wyrazów (oddzielonych od siebie spacjami), to zwrócone zostaną wszystkie miejscowości/jednostki administracyjne, które zawierają w nazwie wszystkie podane człony, bez względu na ich kolejność w nazwie (do szukania z zachowaniem kolejności można posłużyć się '^').

W ramach jednego zapytania można wpisać wiele szukanych nazw (ciągów znaków) nawet jeśli stosuje się w nich ww. oznaczenia, jednak do każdego z szukanych ciągów znaków (oddzielanych od siebie przecinkami) można zastosować tylko jedno z ww. oznaczeń.

Osobiście uważam, że dostępne opcje to "aż za dużo i powinno wystarczyć każdemu" ;), ale gdyby ktoś z używających tej strony miał jakieś dręczące go postulaty w kwestii zwiększenia możliwości wyszukiwania, to proszę o kontakt.

powered by PHP powered by PostgreSQL
powrót na --> http://tomek.zozlak.org
Ta strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczek) do tworzenia statystyk odwiedzin. Strona nie zbiera informacji identyfikujących użytkowników.